+30 23920 72334
08:30 - 16:30 / MO-FR
info@acqua-tech.gr
logo aquatherm
PVC parts 45 degree angle of gluer

45 degree angle of gluer

Category: PVC parts

Description

PVC angle, 45 degrees, glued, in various cross sections.
P110138: Ø63
P110140: Ø75
P110142: Ø90
P110144: Ø110
P110146: Ø125
P110148: Ø140
P110150: Ø160
P110152: Ø200
Ρ110128: Ø20
Ρ110130: Ø25
Ρ110132: Ø32
Ρ110134: Ø40
Ρ110136: Ø50
Social Media
espa english banner