23920 72334
9:00 - 17:00 / ΔΕ-ΠΑ
info@acqua-tech.gr
logo aquatherm

LED εναλλασσόμενων χρωμάτων ASR - 6LN - RGB

Κατηγορία: Φωτισμός
Χρώμα: Λευκό

Περιγραφή

LED spot εναλλασσόμενων χρωμάτων, εγκατάσταση με φωλιά (ASR - 6LN) ή μούφα προσαρμογής (ASR - 6SN).
Τάση 12V, σύνδεση με τροφοδοτικό RGB C - 300W, για 1 έως και 36 φωτ/κά ASR-6LN και ASR-6SN.
P30135: Μούφα προσαρμογής για φωτιστικό ASR - 6SN - RGB
P30156: Τροφοδοτικό RGB C - 300W, για 1 έως και 36 φωτ/κά ASR-6LN και ASR-6SN
Ρ30152: ASR - 6LN - RGB spot με φωλιά, 6W / 12V
Ρ30154: ASR - 6SN - RGB spot με μούφα προσαρμογής, 6W / 12V
Social Media
espa